15 | 12 | 28.

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Sajtóközlemény                                                    

MEGVALÓSULT Infrastrukturális fejlesztés a Dr. Réthy Pál Kórházban

A  TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című pályázati felhívás B komponensének lehetőségét kihasználva 191,13 millió forint összköltségvetésű projekt keretében újabb infrastrukturális fejlesztést valósított meg a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet.

 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 2015. december 2.-án megjelent TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című pályázati felhívás célja olyan állami fenntartásban álló fekvőbeteg ellátó intézmények körében megvalósuló, nettó 150 millió forintot el nem érő beruházások, felújítások támogatása, melyek illeszkednek a 2007-2015 időszak alatt megvalósított egészségügyi infrastrukturális fejlesztéseket támogató uniós projektekhez (TIOP 2. prioritás).

A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 191,13 millió forint összköltségvetésű nyertes projektet valósíthatott meg jelen kiírás keretében.

A sikeresen megvalósított beruházás 2 területre terjedt ki:

  • egy gőzfejlesztő rendszer beépítése, a kapcsolódó rendszer elemeinek felújítása, cseréje;
  • járólap-csere a bejáratoknál és a folyósokon;

A két terület mindegyike alapvetően a fekvőbeteg-ellátás minimum-követelményeinek való megfelelést, az elvárható infrastrukturális körülmények biztosítását, valamint a megfelelő szakmai munkát szolgálták. A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet betegellátó épületegységeiben az elmúlt 20 évben érdemi felújítások nem történtek.

A korábbi gőzfejlesztő rendszerünk több mint 15 éves volt, további működése rendkívül gazdaságtalan lett volna, illetve nem tudta már ellátni azokat a funkciókat, ami alapszinten is elvárható egy ilyen rendszertől. A csere abszolút indokolttá vált, mivel ez a gőzfejlesztő egység és a hozzá kapcsolódó tartozékok, osztók, szerelvények egy rendszerbe integrálva biztosítják a Központi műtő és Központi steril berendezéseinek, valamint egyéb laboratóriumi és konyhai berendezések gőzigényét.

Hasonlóan rosszak voltak a járófelületek az intézményi bejáratoknál és folyosókon. A meglazult burkolatok balesetveszélyesek voltak és akadályozták a zökkenőmentes betegszállítást, korlátozták a mozgáskorlátozottak kerekesszékkel való közlekedését.

Projektünk ezzel a beavatkozás-csomaggal abszolút illeszkedett a TIOP 2.2. prioritás: „A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra” elnevezésű intézkedéshez.

A 2015 decemberében befejeződő projekt megvalósulását az Európai Unió és a Magyar Állam támogatta.

A projektről bővebb információt a http://www.rethy.hu honlapon olvashatnak. További információ kérhető Laukó Ervin műszaki és informatikai osztályvezetőtől. Elérhetőségei: +36 (30) 676 5650, laukoe@korhaz.rethy.hu.

Dr. Becsei László

főigazgató főorvos